Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van gevaar naar veiligheid
Naar overzicht
Grondwerkzaamheden Betonbouw Wegenbouw Engineering

Natuurverbinding Weerribben-Wieden Muggenbeet

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overrijssel. 

Het project omvatte het ontwerpen en realiseren van een multidisciplinair werk ten behoeve van een wildpassage. Met daarin een nieuwe betonnenbrug, de provinciale weg N333 inclusief een nieuwe op- en afrit, diverse tijdelijke en definitieve verhardingen etc.

Vacatures