Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van complexiteit naar eenvoud

Grondwerk

Een project dat soepel verloopt, vraagt om een goede start. Daarom verrichten wij ook graag het grondwerk in eigen beheer.

Slagvaardig schakelen

Voorafgaand aan een bouwproject is het startklaar maken van de (bouw)omgeving essentieel. Immers, het voorbereiden van een bouwomgeving is bepalend voor het uiteindelijke succes van het project. Denk hierbij aan droog- en nat grondverzet. Ter illustratie, het ontgraven of juist ophogen van een werkgebied is belangrijk om met een project aan de slag te kunnen, maar ook van groot belang om een project succesvol af te ronden. Van Spijker vervult zijn rol in alle voorkomende grondwerkzaamheden of het nu het woonrijp maken is van een nieuwbouwwijk, of het aanleggen van een nieuwe weg of het inrichten van een natuurgebied. Voor al deze zaken kunt u bij Van Spijker terecht.

Wij geloven in de uitvoer van het project van A tot Z. Doordat Van Spijker vanaf de eerste schets betrokken is bij een project hebben medewerkers overzicht van begin tot eind. Daarmee kunnen zij eenvoudig laveren en heldere en juiste keuzes maken als een project dit van hen vraagt en succesvolle eindresultaten opleveren. Daarnaast worden er op de engineersafdeling modellen in 3D gemaakt. De machinerie is met GPS uitgerust, zodat het werk conform de 3D-modellen gerealiseerd wordt. Dit heeft als voordeel dat er minder transportbewegingen zijn en het werk zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd wat resulteert in een geringere CO2-uitstoot.

Advies of offerte?

Gerelateerde referenties

Vacatures