Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van vandaag naar morgen

Betonbouw

Betonbouwer van oorsprong

Van Spijker kent haar oorsprong in de bouw van bruggen en viaducten. Van oudsher heeft Van Spijker veel in het werk gestorte viaducten gerealiseerd. Onze kennis omtrent dit onderwerp is daarmee ouderwets groot. En ook nieuwerwets up to date. Innoveren is voor ons essentieel om de opdrachtgever te allen tijde van de meest passende service te kunnen voorzien.

Efficiënt(er) werken

Innoveren is mogelijk, omdat wij als ervaren betonbouwer het gehele werkproces overzien. Door onze sterke helicopterview zijn wij in staat om onze opdrachtgevers te ontzorgen. Onder andere door het gebruik van zeer efficiënte werkmethodes. Een opdracht veroorzaakt minimale overlast voor de omgeving. Een weg of spoorweg is slechts maximaal een weekend afgesloten. Wij passen onze uitvoeringsmethodes aan op de soort omstandigheden. Wanneer een situatie bijvoorbeeld vraagt om een constructie in prefab, dan regelen we het op die manier in.

Advies of offerte?

Gerelateerde referenties

Vacatures