Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Privacyvoorwaarden

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt aan derden.

De gegevens die u aan Van Spijker verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Van Spijker het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Van Spijker. Dit zal altijd altijd in relatie zijn met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Van Spijker worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Van Spijker de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen. Van Spijker gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Van Spijker. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen. Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan eveneens door contact op te nemen met ons kantoor.

Vacatures

Vacatures