Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van kunstig werk naar kunstwerk

Geluidsschermen

Binnen de Nederlandse infra is het geluidsscherm inmiddels een voorwaarde voor uitbreiding.

Nederland Wegenland

Een veel voorkomend topic in de media betreft het mobiliteitsvraagstuk. Hoe brengen wij mensen van A naar B. Het aantal files stijgt, waardoor de vraag naar de aanleg van nieuwe (spoor)wegen en rijstroken blijft toenemen. Deze toegenomen vraag mag het leefcomfort in de steden en dorpen niet beïnvloeden. Daarom worden geluidsschermen geplaatst om aan de normen van de Wet geluidhinder te voldoen.

Van Spijker realiseert de geluidsschermen

Geluidsschermen zijn een voorwaarde voor uitbreiding van (spoor)wegen en rijstroken. Van Spijker realiseert deze geluidsschermen. Onze opdrachtgevers schetsen de wensen waaraan een scherm moet voldoen. Wij vervaardigen deze in verschillende materialen die geschikt zijn voor de specifieke situatie. Ook hebben wij zicht op het werkproces en bijbehorende handelingen rondom de plaatsing van de schermen. Wij nemen - naast de bouw - ook dit proces voor onze opdrachtgevers uit handen.

Advies of offerte?

Gerelateerde referenties

Vacatures