Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van jou naar mij
Naar overzicht
Betonbouw Prefab beton Oeverbescherming

Vervanging brug Stroinkgemaal Vollenhove

De opdrachtgever van het project vervanging brug Stroinkgemaal Vollenhove is gemeente Steenwijkerland. In 2017 heeft de gemeente de brug overgenomen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De brug ligt te midden van landbouwgebied tussen Blokzijl en Vollenhove. Naast de brug staat het gemaal A.F. Stroink die tijdens de uitvoering van het project is blijven draaien. Bij dit project is een nieuwe brug gerealiseerd, die bestaat uit prefab betonnen liggers, prefab gerealiseerde landhoofden en middenpijlers. Dit is gefundeerd op stalen buispalen/combiwanden.

Bouwwerkzaamheden

Bij dit project zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

  • Het ontwerp en realisatie van de brug inclusief bijkomende werken,
  • Het verzorgen van alle vergunningen,
  • Omgevingsmanagement,
  • Het slopen van de bestaande brugconstructie inclusief fundering in de nabijheid van monumentale bebouwing,
  • De bouw van een nieuwe brug bestaande uit prefab betonnen liggers, prefab geraliseerde landhoofden en middenpijlers, gefundeerd op stalen buispalen/combiwanden en afgewerkt middels een beschoeiing van stalen damwanden,
  • Het toepassen van voertuigkerende leuningen, 
  • Het toepassen van bodembescherming in de watergang,
  • Het realiseren en inrichten van de wegconstructie bestaande uit asfaltverharding,
  • Het realiseren van een faunapassage aan de damwanden, parallel aan de watergang.

De werkzaamheden zijn eind juli 2017 afgerond.

Vacatures