Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Naar overzicht

N34 Emmen-West

5 april 2021

Bij Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. In de huidige situatie rijdt het verkeer van en naar de N34 over een gelijkvloerse kruising of een rotonde. Hierdoor ontstaat vertraging. De Oude Rijksweg en de Ermerweg sluiten ook aan op de Rondweg Emmen. Door de snelheidsverschillen en het grote aantal voertuigen levert dit gevaarlijke situaties op. Deze aansluiting wordt omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor wordt er onder andere een fly-over gebouwd. 

Het project

Provincie Drenthe heeft besloten om het knooppunt Emmen-West te reconstrueren als onderdeel van de volledige verdubbeling van de Drentse N34 en het project “N391 Veilig en Snel”. Hiermee wordt beoogd onveilige verkeerssituaties weg te nemen, de bereikbaarheid van onder meer Emmen te verbeteren en de voorziene verkeerstoename tussen Coevorden en de Frieslandroute het hoofd te kunnen bieden.

In het nieuwe ontwerp hebben de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen meer op de N34 of de Rondweg Emmen. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer ook gebruik maken. Dit wordt gerealiseerd door onder meer het reconstueren van de huidige ongelijkvloerse kruising van de N391 met de N34, een fly-over en een onderdoorgang in de Ermerweg. Er komt ook een verbinding voor zeer speciaal transport van de Ermerweg naar de N34 richting Assen.

De bouw van het nieuwe knooppunt gebeurt in nauwe samenhang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de Frieslandroute. Om dit te kunnen realiseren wordt het bestaande viaduct aan de N34 (Klinkmolen 1) opgeknapt en zal er een tweede viaduct (Klinkmolen 2) direct naast Klinkmolen 1 worden gerealiseerd.

Het landschap

Voor het nieuwe, infrastructurele landschap zijn kenmerken van de omringende landschappen als uitgangspunt genomen. Daardoor past dit landschap goed in de context en ontstaat er een aansluiting en verbinding met de natuurlijke landschappen.

De fly-over heeft door zijn vorm een duidelijke relatie met het beekdal. Qua schaal en maat is het de meest dominante verschijning in het infrastructurele landschap bij Emmen-West. Je zou het een landmark kunnen noemen van dit landschap. De andere viaducten zijn ingetogen en economisch ontworpen en passen zich aan in het infrastructurele landschap.

Voortgang

De werkzaamheden op het project ‘Knooppunt Emmen-west’ lopen mooi op schema en het eindresultaat wordt steeds beter zichtbaar.

Viaduct Klinkmolen 2:

De bouw van het viaduct Klinkmolen 2, ter verdubbeling van de N34 over de rondweg Emmen N391, welke naast het huidige viaduct Klinkmolen 1 ligt, is inmiddels afgerond en in gebruik genomen door het verkeer.

Viaduct Klinkmolen 1:

De komende periode wordt het bestaande viaduct Klinkmolen 1 gerenoveerd, voorzien van nieuwe leuningen, nieuwe voertuigkeringen en wordt de asfaltverharding vervangen. Daarnaast wordt de grondkering gerealiseerd en worden de voorzetwanden gemonteerd.

Fly-over:

Het eerste deel van de Fly-over (fase 1) is reeds gestort en momenteel zijn we bezig met het tweede deel, welke over de oude N34 heen gebouwd wordt. Hiervoor wordt het verkeer omgeleid via de westelijke rijbaan van de N34 over het viaduct Klinkmolen 2 om het doorgaande verkeer op de N34 zo min mogelijk te hinderen. De uitvoering van het tweede deel van de Fly-over is naar verwachting in mei 2021 gereed, waarna het verkeer weer omgezet wordt op de oostelijke rijbaan van de N34. Na deze omschakeling zal het laatste, en tussenliggende deel (fase 3), van de Fly-over worden gerealiseerd. De uitvoering van fase 3, inclusief de afbouw van de Fly-over, duurt naar verwachting tot oktober 2021. Hierna wordt de Fly-over definitief in gebruik genomen als verbinding tussen Groningen en Emmen.

Onderdoorgang Ermerweg:

Het dek van de onderdoorgang Ermerweg is inmiddels gestort, zodra deze voldoende is uitgehard wordt het viaduct verder afgebouwd en zal de onderdoorgang voorzien worden van de definitieve asfaltverharding en voorzetwanden. Medio mei 2021 zal de onderdoorgang gereed zijn en opengesteld worden voor het verkeer afkomstig van de rondweg Emmen (N391) in de richting van Groningen.

Werkzaamheden N34 vormgeving landschap:

Zodra fase 2 van de Fly-over gereed is wordt ook de oostelijke rijbaan van de N34 voorzien van nieuw asfalt, worden de vangrails geplaatst en de bermen netjes afgewerkt en ingezaaid. Vanaf medio mei 2021 wordt de oostelijke rijbaan van de N34 in gebruik genomen voor het verkeer.

De afgelopen periode zijn alle zandterpen en bermen afgewerkt, waarmee de definitieve contouren van het knooppunt zichtbaar worden.

Planning

In mei 2020 is het project van start gegaan en zal naar verwachting begin 2022 gereed zijn. 

Gerelateerde diensten

Vacatures