Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Naar overzicht
In uitvoering

N34 Emmen-West

20 november 2019

Ter plaatse van Emmen sluiten de N34 en de N391 Rondweg Emmen op elkaar aan ter plaatse van knooppunt Emmen-West. Dit knooppunt maakt onderdeel uit van één van de belangrijkste stroomwegen van het Drentse wegennet: de N34, ook wel bekend als “Hunebed Highway”. De N34 is spil in de ontsluiting van Zuidoost-Drenthe en is, na de rijksweg A28, de tweede Drentse hoofdverbinding tussen Groningen en Overijssel

Provincie Drenthe heeft besloten om het knooppunt Emmen-West te reconstrueren als onderdeel van de volledige verdubbeling van de Drentse N34 en het project “N391 Veilig en Snel”. Hiermee wordt beoogd onveilige verkeerssituaties weg te nemen, de bereikbaarheid van onder meer Emmen te verbeteren en de voorziene verkeerstoename tussen Coevorden en de Frieslandroute het hoofd te kunnen bieden.

Het nieuwe ontwerp betreft het realiseren van een directe aansluiting van de N391 op de N34 en vice versa door onder meer het reconstrueren van de huidige ongelijkvloerse kruising van de N391 met de N34, een fly-over en een onderdoorgang in de Ermerweg. Daarnaast worden het aantal rijbanen op de N34 verdubbeld van een 100km/h eenbaansweg met één rijstrook per rijbaan naar een 100km/h tweebaansweg met twee rijstroken per rijbaan. Hieronder een visualisatie van de nieuwe situatie.

Om dit te kunnen realiseren wordt het bestaande viaduct aan de N34 (Klinkmolen 1) gerevitaliseerd en zal er een tweede viaduct (Klinkmolen 2) direct naast Klinkmolen 1 worden gerealiseerd.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lwrfhla8Fs&feature=youtu.be

 

 

In het nieuwe ontwerp hebben de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen meer op de N34 of de N391. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer ook gebruik maken. Er komt ook een verbinding voor zeer speciaal transport van de Ermerweg naar de N34 richting Assen.

Voor het nieuwe, infrastructurele landschap zijn kenmerken van de omringende landschappen als uitgangspunt genomen. Daardoor past dit landschap goed in de context en ontstaat aansluiting en verbinding met de natuurlijke landschappen.

De fly-over heeft door zijn vorm een duidelijke relatie met het beekdal. Qua schaal en maat is het de meest dominante verschijning in het infrastructurele landschap bij Emmen-West. Je zou het een landmark kunnen noemen van dit landschap. De andere viaducten zijn ingetogen en economisch ontworpen en passen zich aan in het infrastructurele landschap.Hieronder een visualisatie van de in het oog springende Fly-over.

 

Bronvermelding: de afbeeldingen komen van www.provincie.drenthe.nl. 
 

Onderstaande foto's geven een beeld weer van de werkzaamheden.

Direct contact