Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Naar overzicht
In uitvoering

N34 Emmen-West

21 juli 2019

Bij Emmen-West sluit de Rondweg Emmen (N391) aan op de N34. In de huidige situatie rijdt het verkeer van en naar de N34 over een gelijkvloerse kruising of een rotonde. Hierdoor ontstaat vertraging. De Oude Rijksweg en de Ermerweg sluiten ook aan op de Rondweg Emmen. Door de snelheidsverschillen en het grote aantal voertuigen levert dit gevaarlijke situaties op. Deze aansluiting wordt omgebouwd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen. Hiervoor wordt er onder andere een fly-over gebouwd. 

Het project

Provincie Drenthe heeft besloten om het knooppunt Emmen-West te reconstrueren als onderdeel van de volledige verdubbeling van de Drentse N34 en het project “N391 Veilig en Snel”. Hiermee wordt beoogd onveilige verkeerssituaties weg te nemen, de bereikbaarheid van onder meer Emmen te verbeteren en de voorziene verkeerstoename tussen Coevorden en de Frieslandroute het hoofd te kunnen bieden.

In het nieuwe ontwerp hebben de Ermerweg en de Oude Rijksweg geen aansluitingen meer op de N34 of de Rondweg Emmen. De verbinding tussen Erm en Emmen blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer ook gebruik maken. Dit wordt gerealiseerd door onder meer het reconstueren van de huidige ongelijkvloerse kruising van de N391 met de N34, een fly-over en een onderdoorgang in de Ermerweg. Er komt ook een verbinding voor zeer speciaal transport van de Ermerweg naar de N34 richting Assen.

De bouw van het nieuwe knooppunt gebeurt in nauwe samenhang met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en de Frieslandroute. Om dit te kunnen realiseren wordt het bestaande viaduct aan de N34 (Klinkmolen 1) opgeknapt en zal er een tweede viaduct (Klinkmolen 2) direct naast Klinkmolen 1 worden gerealiseerd.

Bronvermelding: de afbeeldingen komen van www.provincie.drenthe.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lwrfhla8Fs&feature=youtu.be

Het landschap

Voor het nieuwe, infrastructurele landschap zijn kenmerken van de omringende landschappen als uitgangspunt genomen. Daardoor past dit landschap goed in de context en ontstaat er een aansluiting en verbinding met de natuurlijke landschappen.

De fly-over heeft door zijn vorm een duidelijke relatie met het beekdal. Qua schaal en maat is het de meest dominante verschijning in het infrastructurele landschap bij Emmen-West. Je zou het een landmark kunnen noemen van dit landschap. De andere viaducten zijn ingetogen en economisch ontworpen en passen zich aan in het infrastructurele landschap.
 

Planning

In mei 2020 is het project van start gegaan en zal naar verwachting eind 2022 gereed zijn. 

Onderstaande foto's geven een beeld weer van de werkzaamheden.

Onderstaande drone foto's geven een overzichtelijk beeld van de werkzaamheden. 

Direct contact