Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Naar overzicht
Betonbouw Bouwkuipen Grondwerkzaamheden Mallenmakerij Wegenbouw

N34 Knooppunt Emmen-West

Om een jarenlang verkeersprobleem op te lossen wilde de Provincie Drenthe dat de aansluiting tussen de Rondweg Emmen (N391) en de N34 omgebouwd werd tot een knooppunt met ongelijkvloerse kruisingen om de doorstroom te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij zijn bestaande op- en afritten van de N34 op het onderliggende wegennet  komen te vervallen om plaats te maken voor directe verbindingsbogen tussen de N34 en de N391. Prominent landmark van het project is een 100meter lange fly-over.

Bij de start van de contractvoorbereidingsfase lag er de grote uitdaging  om het ambitieuze architectonische ontwerp van de fly-over, te vertalen naar een maakbaar constructief ontwerp. In het project is een UAV-GC-contract toegepast dat de mogelijkheid gaf de belangen van de opdrachtgever te borgen en tegelijkertijd de opdrachtnemers de ruimte te geven om het DO-ontwerp en de bouwmethode te optimaliseren. Door de fly-over op te knippen in drie identieke delen kon de fasering zo worden afgestemd dat het onderliggende wegennet minder hinder ondervond. Deze benadering, in combinatie met een goed prijs, maakte dat wij deze opdracht mochten uitvoeren.

We nemen graag dit soort multidisciplinaire werken, met grondwerk, wegenwerk en civiele betonbouw aan omdat we de specialismen allemaal in eigen huis hebben. De mallen voor de fly-over zijn in onze eigen betontimmerfabriek in Meppel vervaardigd (zie foto) Hierdoor zijn we in staat optimaal grip te houden op de raakvlakken tussen de verschillende disciplines. We kunnen terugkijken op een geslaagd project.

Bijzondere aspecten:

  • De kenmerkende ronde vorm van de fly-over maakt het project spraakmakend en uniek.
  • Leuning van de fly-over zijn allemaal unieke handgemaakte tegels.
  • Doorkoppeling van voorspanstaal (nauwelijks nog toegepast in Nederland).
  • Gewapende grond in het gehele project.
  • Aansluiting van de N391 richting Noordzijde is een verdiepte wegligging met een folieconstructie. In deze folieconstructie zijn landhoofden van de brug Ermerweg opgebouwd met gewapende grond.
  • Alle voorzetwanden zijn in eigen huis geprefabriceerd, daarna getransporteerd en geplaatst.
  • Slechts 2 weekenden de N34 afgesloten om werkzaamheden uit te voeren en de verkeerssituatie te wijzigen.
  • Inrijden van het verkeersviaduct Klinkmolen II.
  • Alle bermen en taluds zijn ingezaaid met Drents bloemenmengsel voor extra biodiversiteit
Vacatures