Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Naar overzicht
Grondwerkzaamheden Wegenbouw

Landal GreenParks Drentse Lagune in Westerbork

In opdracht van Kopare Development voerde Van Spijker werk op de Drentse Lagune te Westerbork. De Drentse Lagune is een onderdeel van Landal GreenParks. Hier zijn 114 woningen gebouwd in zestien verschillende varianten op een terrein van circa 12 hectare.

Alle huisjes staan rondom een meer zodat het de sfeer van Ibiza heeft. Van Spijker heeft in bouwteamverband de opdracht gekregen om de grond bouw- en woonrijp te maken. Dit betreft de realisatie van de recreatieplas, grondwerk van de kavels, het aanleggen van wegen, riolering en overige voorzieningen. Er wordt dus gezorgd voor de onder- en bovengrondse infra.

Daarnaast hebben we de fundering en het betonwerk uitgevoerd voor het centrumgebouw en het zwembad.

De werkzaamheden die op dit project zijn uitgevoerd:

  • Ontgraven, inclusief het afvoeren van zand en leem, van het gehele terrein en aanleg van de zwem- en recreatievijver.
  • Het aanleggen van de riolering.
  • Uitvoeren van grondwerk en aanleg van cunetten op het hele terrein.
  • Plaatsen van houten beschoeiing, damwanden en uitkijksteigers.
  • Straatwerk rondom de woningen, parkeervakken en molgoten en het asfalteren van de hoofdwegen door het park.

Omdat het werk zich verdeelde over de 12 ha hebben we onze 100% elektrische buggy gebruikt om de kilometers op het project te overbruggen.

Vacatures