Wij bieden de totaaloplossing

Een inventieve denkwijze

Hoogste ladder niveau 5 CO2 uitstoot

Duurzaamheid centraal

Van gevaar naar veiligheid
Naar overzicht
Wegenbouw Damwanden Bouwkuipen

Bouw brug Ceintuurbaan Meppel

In opdracht van Gemeente Meppel is de 90 jaar oude brug in de Ceintuurbaan vervangen. Naast de vervanging van de oude brug is ook de rioolzinker onder de brug vervangen. Het doel van het project was het realiseren van een nieuwe integrale omgeving voor alle disciplines (riool, nutsvoorziening en verkeerstromen).

Het project

De brug was gezien zijn levensduur en zijn gesteldheid aan vervanging toe. Daarbij was de oude rioolzinker (onder de brug) lek en niet meer te repareren. Mede daardoor moest ook het riool vervangen worden. Alle overige nutsvoorziening zaten voorheen middels zinker en mantelbuizen door en onder de brug, maar met het oog op de toekomst zijn deze nu verplaatst waardoor ze vrij liggen van het kunstwerk. Verder hebben wij de bestaande brug gesloopt en een nieuwe betonnen brug voor het snelverkeer en een stalen voetgangersbrug voor het langzaamverkeer ingebouwd. 

Werkzaamheden

De bouwwerkzaamheden bestonden voornamelijk uit:

  • Het verwijderen van alle verharding.
  • Aanbrengen van de tijdelijke bouwkuip om zodoende het riool en de nutsvoorziening te kunnen realiseren.
  • Slopen van de oude Ceintuurbaanbrug.
  • Aanbrengen van de nieuwe paalfundering en betonnen damwanden.
  • Realiseren van al het betonwerk en de restauratie van het oude metselwerk inclusief het aanbrengen van een nieuwe stalen voetgangersbrug.
  • Herinrichten van het terrein.
  • Aanbrengen van alle elementenverharding en asfalt.


15 december 2020 is de brug weer open gegaan voor verkeer!

Vacatures